Faber Grafmonumenten

Ljouwertertrekwei 34b
9035 ED Dronryp

06-51753615
info@fabergrafmonumenten.nl

telefonisch bereikbaar voor informatie of afspraak:

maandag t/m zaterdag
van 08.30 – 17.00 uur

 

 

 

Natuursteen


Vazen

HG 1 - Star Ruby HG 2 - Paradiso HG 4 - Bararp HG 5 - Orion

FG 1                                              FG 2                                             FG 4                                             FG 5

HG 6 - Bararp HG 7 - Himalaya HG 8 - Black Schale - Himalaya - Ø 40 cm

FG 6                                              FG 7                                              FG 8                                            FG 9

Boeken en liggende monumenten

Buch A - Orion Buch A - Oxford Gold Buch C - Himalaya Buch D - Aurindi Buch D - Oxford Gold Buch E - Vanga

FG 032                                        FG 033                                      FG 034                                       FG 035                                        FG 036                                      FG 037

Buch F - Himalaya Buch G - Orion Buch G - Paradiso Buch H - Black Buch K - Orion Buch L - Orion

FG 038                                         FG 039                                      FG 040                                        FG 041                                         FG 042                                     FG 043

Buch N - Paradiso Buchstutze - Himalaya Kugeln Lampensockel - Impala Lampensockel - Paradiso - Rund Lampensockel - Paradiso - Seiten gehouwen

FG 044                                         FG 045                                        FG 046                                      FG 047                                       FG 048                                      FG 049

LS 5 - Himalaya LS 9 - Orion LS 25 - Himalaya LS 25 - Oxford Gold LS 28 - Black LS 28 - Oxford Gold

FG 050                                         FG 051                                        FG 052                                      FG 053                                       FG 054                                      FG 055

LS 30 - Impala LS 31 - Himalaya LS 38 - Multicolour Red LS 40 - Oxford Gold LS 41 - Aurindi - Klein LS 41 - Oxford Gold - Seiten Gerundet

FG 056                                        FG 057                                         FG 058                                     FG 059                                       FG 060                                       FG 061

LS 41 - Wiskont White - Klein LS 43 - Oxford Gold - Seiten Gerundet LS 43 - Regenbogen - Seiten abgerundet LS 43 - Regenbogen - Seiten gehauen LS 46 - Himalaya LS 47 - Himalaya

FG 062                                        FG 063                                        FG 064                                      FG 065                                        FG 066                                       FG 067

LS 49 - Paradiso LS 50 - Aurindi LS 51 - Himalaya LS 53 - Raw Silk LS 54 - Imperial Grün LS 55 - Aurindi

FG 068                                        FG 069                                       FG 070                                      FG 071                                        FG 072                                        FG 073

LS 57 - Himalaya LS 58 - Aurindi LS 59 - Orion LS 60 - Himalaya LS 61 - Aurindi LS 63 - Orion

FG 074                                        FG 075                                       FG 076                                      FG 077                                        FG 078                                        FG 079

LS 64 - Himalaya LS 65 - Impala LS 66 - Orion LS 67 - Wiscont White LS 68 - Orion LS 69 - Aurindi

FG 080                                        FG 081                                       FG 082                                       FG 083                                       FG 084                                       FG 085

LS 70 - Aurindi LS 71 - Himalaya LS 72 - Aurindi LS 73 - Aurindi LS 74 - Himalaya LS 75 - Bararp

FG 086                                        FG 087                                       FG 088                                       FG 089                                       FG 090                                       FG 091

LS 76 - Star Galaxy LS 77 - Orion LS 78 - Paradiso LS 100 - Black LS 100 - Java Black LS 101 - Orion

FG 092                                        FG 093                                      FG 094                                       FG 095                                         FG 096                                       FG 097

LS 102 - Java Black LS 103 - Java Black LS 104 - Mit Stutz LS104 - Orion Allseits poliert LS 106 - Himalaya LS 107 - Himalaya LS 108 - Orion

FG 098                                        FG 099                                      FG 100                                        FG 101                                         FG 102                                      FG 103

Trittplatte 1 - Bararp Trittplatte 1 - Himalaya Trittplatte 2 - Bararp

FG 104                                         FG 105                                      FG 106